1-2-3 voedselbos

Heb je een stuk grond, weiland of onbenut braakliggend terrein? En wil je daarvan een stukje natuur maken dat jou voor de rest van je leven in al je fruit en noten voorziet? Een plek waar het aangenaam vertoeven is? Wil je iets echt waardevols aan je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen nalaten? Iets waarvan je zeker bent dat het altijd maar productiever zal worden naargelang de tijd verstrijkt… Plant dan een voedselbos aan!

Een voedselbos is een open bos waarvan het overgrote deel van de planten eetbaar zijn. Een voedselbos mag zich natuurlijk gedragen en vraagt bijgevolg erg weinig onderhoud… Het grootste werk is eigenlijk oogsten.

Een voedselbos bevat in ons klimaat 7 productieve lagen: de kruinlaag, de lagere bomen, de struiklaag, klimmers, de kruidlaag, bodembedekkers en alles wat onder de grond zit.

De aanleg van een voedselbos is specialistenwerk en vergt een vrij grote voorkennis. De functionaliteit van je voedselbos op lange termijn staat of valt met de juiste plantafstanden en de juiste verhouding tussen opbrengstplanten en ondersteunende planten.

Hiervoor kan je bij MIER terecht. Bij een 1-2-3 Voedselbos selecteren we voor jou de juiste planten van de bovenste 3 lagen (kruinlaag, lage bomen en struiken). We stellen ze samen in de juiste verhoudingen en planten ze dan bij jou op de juiste afstand. Daarnaast planten we aan de randen van je terrein windbreek-hagen zodat er een ideaal luw microklimaat onstaat.

In onze plantenkeuze gaan we voor het beste: wij gebruiken veredelde rassen, waarvan je zeker bent dat ze je een goede oogst geven. Onze selectiecriteria zijn:

 • biodiversiteit: we gaan voor zo veel mogelijk soorten en rassen, voor een veerkrachtig voedselbos
 • oogstspreiding: onze appels eet je van juli tot mei.
 • oogstbaarheid: al onze hazelaars geven dikke makkelijk te kraken noten, al onze braambessen zijn doornloos,
 • smaak: we zoeken naar planten met de meest uitgeproken smaken.
 • gezondheid: duindoorns hebben een erg hoog vitamine-C gehalte, zwarte bessen met erg hoog anthocyaan gehalte
 • ziekteresistentie: we zoeken naar de meest ziekteresistente fruitrassen.
 • historiek: oude lokale fruitrassen zijn vaak goed aangepast aan onze lokale omstandigheden
 • innovatie: moderne selecties zijn vaak beter aangepast aan veranderende klimaatsomstandigheden
 • semi-wildheid: vlieren, meidoorns en lijsterbessen geselecteerd op grote vruchten.
 • schoonheid: ‘edimentals’ zijn eetbaar en ornamentaal.
 • ‘specialekes’: chinese toon, sechuan-peper, olijfwilg, honingbes  zijn weinig bekende planten met hoog toekomstpotentieel…

We gaan voor overvloed:

Hoe gaat het in zijn werk?

Neem contact met ons op. We sturen iemand langs om alles ter plekke te bekijken en naar je vragen en noden te luisteren. We stellen dan een plantenlijst samen op jouw maat. Daarna komen we met z’n allen je voedselbos aanplanten. Het aanplanten gebeurt tussen oktober en maart.