Permaculture Pony Paradise

We zijn een paardenvolkje. Vlaanderen telt naar schatting 150000 paarden en pony’s. 3% van alle Vlaamse gezinnen heeft er minstens eentje rondlopen. Al deze beestjes hebben ook een plaats nodig om de benen te strekken. Tel je al onze paardenweides samen dan kom je aan een gigantische oppervlakte: ongeveer een vierde van al onze landbouwgronden zou naar paardenweides gaan, dit is ongeveer dezelfde oppervlakte als alle bossen in Vlaanderen samen…

MIER ziet de vernatuurlijking van onze paardenweides als een unieke kans om ook deze vaak erg gedegradeerde gronden op te bouwen tot plekken van overvloed… Een win-win-win voor zowel de paarden, de mens als de natuur.

Hiervoor gaan we de mosterd halen bij verschillende hedendaagse landopbouw concepten:

Jamie Jackson met ‘Paddock Paradise®’: We bouwen onze weides zo dat ze het natuurlijk trekgedrag van paarden stimuleren, we imiteren wildpaden. We bouwen ons landschap op rond de paden die de paarden zelf gekozen hebben. We laten onze paarden rond trekken doorheen de weides langsheen poelen, bosjes, grasland, haagkanten, medicinale kruidenstroken, voederplaatsen,… Dit alles leidt tot een natuurlijker en gezonder trekgedrag van onze viervoetige vrienden.

Marc Sheppard met ‘Restoration Agriculture’: Tussen de graas- en trekstroken worden gemengde hagen aangeplant van zowel voor paard als mens eetbare gewassen. Het beheer van deze hagen gebeurt, al grazend en knagend, door de dieren… Ook de bemesting en bodemvruchtbaarheid wordt door onze dieren gedaan. Vaak worden deze hagen en bosjes op of aan de rand  van latrines geplaatst…Hierdoor ontstaat een savanne-achtig landschap. De savanne is de biotoop die het grootst aantal grazers ter wereld kan voeden. Door je kale weide om te vormen naar een savanne kan je op dezelfde oppervlakte een groter aantal dieren laten grazen zonder dat alles gedegradeerd raakt.

Martin Crawford met ‘Forest gardens’: De hagen worden opgevat als een gemengd meerlagig zelf-onderhoudend voedselproductiesysteem. Alle soorten worden zorgvuldig samengesteld zo dat ze een positieve invloed op elkaar hebben. We streven naar een zo groot mogelijke gelaagdheid: Hoogstamfruit en noten in de bovenlaag, daaronder laagstamfruit en hazelaars, daaronder bessen, druiven in de bomen, daaronder kruiden en vaste planten, en in aanvangsfase zelf eenjarige groenten…

In de winter van 2014 heeft MIER het proefveld ‘De Kempinnekes’ opgestart, hier doen wij onderzoek en verdere uitbouw van onze Permaculture Pony Paradise…