Sprookjeshuis

Marianne, een lokale amateurkunstenares en sprookjesschrijfster, vroeg ons om een sprookjeshuis/knutselatelier voor haar te bouwen… En zo geschiede…

Het dak is opgevat als een bladjes-dak. We mimicken dus de bouw van een blad. De hoofdnerf geeft steun aan zijnerven, deze worden dan op hun beurt ingevuld met een bladgroendak.

tbc…


Hier kan je de bouw op de voet volgen: